Visie van NVvA

Kansen, deskundigheid en maatwerk zijn de drie peilers van de visie van de NVvA. De ontwikkelingen in de sociale zekerheid en zorg, in het publieke en private domein, bieden kansen voor arbeidsdeskundigen en hun specifieke competenties. De NVvA maakt kansen inzichtelijk en laat anderen buiten de vereniging zien wat arbeidsdeskundigen in het publieke en private domein te bieden hebben.

Op basis van deskundigheid zijn arbeidsdeskundigen in staat om inhoud te geven aan de maatschappelijke opdracht om zoveel mogelijk mensen op een verantwoorde manier aan het werk te houden, dan wel opnieuw te krijgen. De NVvA zorgt ervoor dat haar leden zich kunnen blijven ontwikkelen tot het constant gewenste niveau van deskundigheid én laat in het maatschappelijke speelveld zien welke deskundigheid arbeidsdeskundigen te bieden hebben.

Verantwoordelijkheden zullen steeds meer bij het individu komen te liggen, waardoor aan de kerntaak van de arbeidsdeskundige: “het leveren van op het individu en z’n werk gericht maatwerk”, grote behoefte gaat ontstaan. De NVvA maakt intern en extern duidelijk wat maatwerk is voor een individuele mens. Kortom, de vereniging is hét netwerk voor arbeidsdeskundigen waar zij met betrekking tot hun professionaliteit de noodzakelijke bagage kunnen halen én brengen.