Strategie van NVvA

Voor de beroepsgroep en elke individuele arbeidsdeskundige geldt dat op basis van kennis en kunde invulling wordt gegeven aan advisering binnen het domein arbeid.

En vanuit deze kracht kan de vereniging zich ook goed profileren en het arbeidsdeskundige vak onder de aandacht brengen bij een brede groep van de samenleving.

Wij zien voor de komende jaren de volgende speerpunten:

  1. Profilering van het vak. Profilering hebben we uitgewerkt in de marketing van het vak naar binnen en buiten toe. Hieronder worden de genoemde plannen verder uitgewerkt. In dit stuk hebben we de resultaten die we hiermee willen bereiken proberen vast te leggen. Uiteraard kunnen gedurende die drie jaar kansen of uitdagingen ontstaan die we niet in dit plan hebben vastgelegd, maar wel van belang zijn voor onze vereniging.
  2. Professionalisering van het vak, de professionele arbeidsdeskundige en de vereniging. Het vak wordt steeds meer volwassen. De laatste jaren is er een solide basis gelegd voor kennis, door de onderzoeken van het AKC. Dit wordt uitgebouwd naar toepasbare kennis voor het vak. Daarnaast zijn we al een paar jaar bezig met het ontwikkelen van de professionaliteit van de beroepsuitoefenaar. Dit heeft eind 2013 geresulteerd in een nieuwe set eindtermen voor de AD- opleiding, eind 2015 in een centraal examen na de opleiding en eind 2017 in opname van de SRA gedragscode in de beroepsnorm.
  3. Bijzondere projecten en going concern. In de komende jaren wordt binnen de vereniging een aantal specifieke projecten opgepakt. Een aantal kunnen we al benoemen, maar andere projecten zullen worden opgestart als de markt, de beroepsgroep of de politiek dit van ons vraagt.