Statuten

De statuten zijn goedgekeurd in de ALV van 24 november 2011.
Het Huishoudelijk reglement is goedgekeurd in de ALV van 20 juni 2014.
De beroepsnorm is goedgekeurd in de ALV van 5 juni 2018. De gewijzigde versie is goedgekeurd in de ALV van 8 november 2018