Organisatie en Bestuur

Het hoogste orgaan binnen de NVvA is de Algemene Ledenvergadering, die minimaal eenmaal per jaar bijeenkomt. Een afgeleide daarvan is het Convent waarin alle actieve leden van de vereniging zijn vertegenwoordigd. Aan het Convent worden beleidsplannen en nieuwe ideeën voorgelegd en getoetst. De vereniging heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur, die bij de uitvoering van de werkzaamheden en het nemen van beslissingen worden geadviseerd door een Raad van Advies.

De NVvA kent drie regio’s: Noord-Oost, West en Zuid. Binnen deze regio’s vindt kennisdeling plaats op een breed gebied. Daarnaast zijn er groepen arbeidsdeskundigen met een specifiek aandachtsgebied. Om deze leden te facilteren heeft de vereniging platforms in het leven geroepen die landelijk opereren. De platforms hebben een vertegenwoordiging in het bestuur. Ten slotte kent de vereniging diverse projectgroepen. Deze projectgroepen krijgen een vast omschreven opdracht mee van het bestuur. ​

De NVvA heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het bestuur vormt een afspiegeling van de werkterreinen waarop arbeidsdeskundigen werkzaam zijn. Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • Monique Klompé (voorzitter),
  Portefeuille: Positionering, Profilering & Marketing
 • Bert van Swam,
  Portefeuille: Communicatie, Ledenparticipatie & Vereniging versterken en lid van het Dagelijks bestuur
 • Eli Van Den Heuvel,
  Portefeuille: Communicatie, Ledenparticipatie & Vereniging versterken en lid van het Dagelijks bestuur
 • Esther van de Pavert,
  Portefeuille: Kennisontwikkeling, implementatie & Professionaliseren
 • Willemiek de Hoop,
  Portefeuille: Positionering, Profilering & Marketing
 • Debby Spaargaren,
  Portefeuille: Positionering, Profilering & Marketing
 • Ben Ridder,
  Portefeuille: Positionering, Profilering & Marketing
 • Cora van Dorp,
  Portefeuille: Kennisontwikkeling, implementatie & Professionaliseren
 • Jeroen Leenstra (verenigingsmanager),
  Portefeuille: Communicatie, Ledenparticipatie & Vereniging versterken en lid van het Dagelijks bestuur

  Het NVvA-bestuur wordt bij de bestuurstaken ondersteund door het NVvA-secretariaat.
  Via het secretariaat kunt u in contact te komen met één van de bestuursleden.
  Telefoon: 033-2473456
  E-mail: nvva@arbeidsdeskundigen.nl