Missie van NVvA

De NVvA richt zich als beroepsvereniging op de professionalisering en profilering van arbeidsdeskundigen. De vereniging zorgt voor de ontwikkeling van het beroep en geeft kaders voor bewaking van normen en waarden bij de beroepsuitoefening. De NVvA maakt duidelijk aan arbeidsdeskundigen awar kansen in het maatschappelijke speelveld liggen. De NVvA signaleert wijzigingen in wetgeving en beleid en volgt de ontwikkelingen in het vakgebied. Zij maakt duidelijk aan het maatschappelijke speelveld wat arbeidsdeskundigen te bieden hebben.

De vereniging overlegt met ambtenaren en bewindslieden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, leden van de Tweede Kamer, UWV, het Verbond van Verzekeraars, opleidings- en onderzoeksinstellingen, werkgeversorganisaties, vakcentrales, OVAL en belangen- en pati√ęntenorganisaties.

De NVvA waarborgt de kwaliteit van arbeidsdeskundigen door certificering van opleidingen via Hobéon SKO en registratie van arbeidsdeskundigen bij Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).