Inhoudsopgave

AD-Game Poortwachter

Met de Poortwachtergame delen wij de kennis over de re-integratie inspanningen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. De Poortwachter Game maakt met toestemming van het UWV gebruik van de inhoud van de Werkwijzer Poortwachter UWV 24 maart 2017.

De AD-Game is een creatieve speelse vorm van kennisverwerving waar wij u veel nuttig plezier mee wensen.