SUWI onderzoeken AKC thema’s

Indicatie begeleidingsbehoefte voor een succesvolle arbeidsparticipatie

Veel mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking kunnen werken, maar hebben begeleiding nodig. Hoe en wie bepaalt welke vorm van begeleiding mensen nodig hebben? Er is behoefte aan kennis over hoe deze begeleidingsbehoefte, ook zonder dat de werkplek bekend is, in kaart kan worden gebracht. Die kennisvraag van AKC, is opgepakt en uitgezet als onderzoeksvraag in het kader van UWV subsidieonderzoek.

Drs. Babs Faber; Dr. Karen Nieuwenhuijsen; Prof. dr. Monique Frings-Dresen komen met en “Handreiking met 21 aspecten voor het vaststellen van begeleidingsbehoefte.

Gebruikers: UWV SMZ/Werk, Gemeenten, Verzekeraars, Re-integratie bedrijven en zelfstandige AD-en.

Zonder netwerk gooi je de leerling over de schutting in de hoop dat hij wordt opgepakt.

De arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren krijgt overal in Nederland opnieuw vorm. Nu UWV moet terugtreden, zoeken gemeenten naar nieuwe vormen van samenwerking met onderwijs- en zorginstellingen. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum en Regioplan organiseerden op 10 december 2015 naar aanleiding van het SUWI AKC onderzoek thema een symposium. Om de kennis en inzichten te delen van de oude Wajongnetwerken. Hoe organiseer je anno 2016 mede op basis van de eerdere succesfactoren passende arbeidstoeleiding voor kwetsbare jongeren?

Gebruikers: UWV Werk, Gemeenten, Re-integratie bedrijven.