Bestuur

De stichting AKC heeft een bestuur. Het bestuur stelt de kennisagenda vast, op basis waarvan een programmaraad een jaarlijks onderzoeksprogramma ontwikkelt. De kennisagenda is een overzicht van de belangrijkste onderwerpen binnen het arbeidsdeskundig handelen die relevant zijn de komende jaren, welke kennis beschikbaar is met betrekking tot deze onderwerpen en wat de belangrijkste kennisvragen voor de komende jaren zijn. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de kennisagenda, het onderzoeksprogramma, de keuze van de onderzoeksinstituten en de budgettering. De programmaraad adviseert het bestuur daarbij.

Het bestuur bestaat uit:
- De heer J.W. Spigt, onafhankelijk voorzitter
- Mevrouw drs. D. Holtkamp, Manager Kennis & Innovatie UWV
- De heer E. Groot, Directeur Programma's en Externe Relaties AWVN
- De heer A.P.M. van Swam, bestuurslid NVvA, wethouder gemeente West Maas en Waal
- Mevrouw drs. R. van Hummel, directeur Re-turn


Jaarverslagen:

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarplannen:

Strategie AKC 2018-2021: Kennis gebruiken én ontwikkelen voor een inclusieve arbeidsmarkt

Strategie, kennisagenda en besturingsmodel AKC 2014-2017

Externe visitatie rapporten:

Visitatierapport 2017

Visitatierapport 2012