ArbeidsDeskundige Voorbeeld Casuïstiek

Ga direct naar het kennisdossier ArbeidsDeskundige Voorbeeld Casuïstiek

Tot nu toe zijn de volgende casussen gepubliceerd:

2018

 1. Het schatten van de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van de polisvoorwaarden AOV vereist als eerste stap het vaststellen van de uitgangspunten.
 2. Re-integratieverplichting van een werkgever, die eigenrisicodrager Ziektewet is, na beëindiging van een tijdelijk dienstverband
 3. Mantelzorg als re-integratie inspanning
 4. Voorzieningen in relatie tot disproportionaliteit:‘Wat mag het kosten?’

2017

 1. Casusbeschrijving Klachtcontingente re-integratie bij kanker?
 2. Casusbeschrijving Klachtcontingente re-integratie bij kanker?
 3. Aandacht voor de impact van verlies op re-integratie
 4. Balanceren op het snijvlak van integriteit, professionaliteit en zakelijkheid
 5. Hoe om te gaan met re-integratieverplichtingen WVP bij de doelgroep Participatiewet (klant met Wajong-uitkering)?
 6. Duurzame inzetbaarheid van een werknemer met een eerder niet onderkende persoonlijkheidsstoornis

2016

2015

 1. Preventie- en re-integratieaanpak bij ADHD: Wat werkt?
 2. Verslavingsproblematiek en re-integratie; Wat werkt volgens de wetenschap?
 3. Vaststellen regime jobcoaching: Grens werk gerelateerde en privé problematiek
 4. De rol van persoonlijke en externe factoren: Re-integratie bij agressieproblematiek en beperkt empathisch vermogen.
 5. Inzetten werkervaringsplaats voor chronisch zieken: Onderzoeken van de grens van ambitie en mogelijkheden.
 6. Re-integratie in eigen functie: Werknemer met leeftijdsgebonden progressieve aandoening.
 7. Doof geboren werknemer: coping en psychische belastbaarheid op leeftijd.

2014

 1. Aanpak re-integratie inspanningen: oudere werknemer met eenzijdige werkervaring en fysieke beperking. (Stoffeerder 60+)
 2. Argumentatie werkgever voor onbevredigemd re-integratie resultaat: Wanneer is sprake van een deugdelijke grond?
 3. Inzet vrijwilligerswerk voor arbeidsparticipatie: Kans of belemmering?
 4. Re-integratieverplichting spoor 2: Wanneer moet werkgever spoor 2 starten, bij zicht op volledige hervatting in eigen werk? (50-55 jarige (dialyse)verpleegkundige)

2012-2013

 1. De Bloedprikster : Herplaatsing van een oudere vrouwelijk werkneemster bij de eigen werkgever
 2. Beoordeling spoor 2/RIV : De toetsing van re-integratie inspanningen van de werkgever (lasser)
 3. Duurzame herplaatsing in de zorg (vrouw >40) met verzuimhistorie: Hoe weeg je prognose mee in de herplaatsing?
 4. Taakdeling en verplichtingen werkgever: Wat kan er van en werkgever geëist worden als het gaat om jobcrafting, jobcarfing.
 5. Beoordeling re-integratie inspanningen van werkgever: Spanning deskundigen oordeel en RIV toetsing bij een productie medewerker.

2010-2012

 1. Arbeidsindicatie: voor jonge vrouw met ADHD
 2. Passend werk: voor activiteitenbegeleidster op leeftijd met milde rug problematiek
 3. Aanvraag WIA: op basis van neurologische aandoening
 4. Aanvraag WIA: oudere apothekersassistente met surmenageklachten
 5. Aanvraag WIA: oudere monteur met hart- en nierklachten