ArbeidsDeskundige Voorbeeld Casuïstiek

Ga direct naar het kennisdossier ArbeidsDeskundige Voorbeeld Casuïstiek

Tot nu toe zijn de volgende casussen gepubliceerd:

2020

 1. Spoor 2, hoe ver ga je daarmee?
 2. Focus houden op spoor 1
 3. Loonsanctie bij PGB houder als werkgever

2018

 1. Het schatten van de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van de polisvoorwaarden AOV vereist als eerste stap het vaststellen van de uitgangspunten.
 2. Re-integratieverplichting van een werkgever, die eigenrisicodrager Ziektewet is, na beëindiging van een tijdelijk dienstverband
 3. Mantelzorg als re-integratie inspanning
 4. Voorzieningen in relatie tot disproportionaliteit:‘Wat mag het kosten?’

2017

 1. Casusbeschrijving Klachtcontingente re-integratie bij kanker?
 2. Casusbeschrijving Klachtcontingente re-integratie bij kanker?
 3. Aandacht voor de impact van verlies op re-integratie
 4. Balanceren op het snijvlak van integriteit, professionaliteit en zakelijkheid
 5. Hoe om te gaan met re-integratieverplichtingen WVP bij de doelgroep Participatiewet (klant met Wajong-uitkering)?
 6. Duurzame inzetbaarheid van een werknemer met een eerder niet onderkende persoonlijkheidsstoornis

2016

2015

 1. Preventie- en re-integratieaanpak bij ADHD: Wat werkt?
 2. Verslavingsproblematiek en re-integratie; Wat werkt volgens de wetenschap?
 3. Vaststellen regime jobcoaching: Grens werk gerelateerde en privé problematiek
 4. De rol van persoonlijke en externe factoren: Re-integratie bij agressieproblematiek en beperkt empathisch vermogen.
 5. Inzetten werkervaringsplaats voor chronisch zieken: Onderzoeken van de grens van ambitie en mogelijkheden.
 6. Re-integratie in eigen functie: Werknemer met leeftijdsgebonden progressieve aandoening.
 7. Doof geboren werknemer: coping en psychische belastbaarheid op leeftijd.

2014

 1. Aanpak re-integratie inspanningen: oudere werknemer met eenzijdige werkervaring en fysieke beperking. (Stoffeerder 60+)
 2. Argumentatie werkgever voor onbevredigemd re-integratie resultaat: Wanneer is sprake van een deugdelijke grond?
 3. Inzet vrijwilligerswerk voor arbeidsparticipatie: Kans of belemmering?
 4. Re-integratieverplichting spoor 2: Wanneer moet werkgever spoor 2 starten, bij zicht op volledige hervatting in eigen werk? (50-55 jarige (dialyse)verpleegkundige)

2012-2013

 1. De Bloedprikster : Herplaatsing van een oudere vrouwelijk werkneemster bij de eigen werkgever
 2. Beoordeling spoor 2/RIV : De toetsing van re-integratie inspanningen van de werkgever (lasser)
 3. Duurzame herplaatsing in de zorg (vrouw >40) met verzuimhistorie: Hoe weeg je prognose mee in de herplaatsing?
 4. Taakdeling en verplichtingen werkgever: Wat kan er van en werkgever geëist worden als het gaat om jobcrafting, jobcarfing.
 5. Beoordeling re-integratie inspanningen van werkgever: Spanning deskundigen oordeel en RIV toetsing bij een productie medewerker.

2010-2012

 1. Arbeidsindicatie: voor jonge vrouw met ADHD
 2. Passend werk: voor activiteitenbegeleidster op leeftijd met milde rug problematiek
 3. Aanvraag WIA: op basis van neurologische aandoening
 4. Aanvraag WIA: oudere apothekersassistente met surmenageklachten
 5. Aanvraag WIA: oudere monteur met hart- en nierklachten