AKC trainingen

Training Evidence informed Practice, AKC/NSPOH 2010
Training voor formuleren van een scherpe vraagstelling, het leren zoeken en beoordelen van relevante literatuur op het web. Training voor (staf) arbeidsdeskundigen en beleidsmedewerkers. In d UWV opleidingsgids is een eendaagse training opgenomen. AKC laat de training uitvoeren door de NSPOH.

Gebruikers: Leer Innovatie, Platforms SMZ UWV, Leerwerkplaatsen, Professionalisering AD vak, opleidingen AD en nascholing AD.

Train de Trainer Arbeidsdeskundige, voorbeeld Casuïstiek.
NVvA en UWV stimuleren het inzetten van de AD-Voorbeeld Casuïstiek als onderdeel van het professionaliseren van de arbeidsdeskundige kennisdeling. De Train de Trainer Arbeidsdeskundige Voorbeeld Casuïstiek is bedoeld om te leren gebruik te maken avn dit professionaliseringsinstrument. Je kan er best practices mee vastleggen, moeilijkere gevalsbehandeling casuïstiek systematiseren en voorzien van expertadviezen en commentaren vanuit commentatoren uit het veld en de wetenschap. Het beschrijven van een casus met de AD-VC methodiek blijkt in de praktijk een uitdagende klus. In 5 sessies wordt gewerkt aan casuïstiek. Aan het eind van de training is de casus af en publicabel in de AD-VC bibliotheek. De cursist beheerst de methodiek en kan die toepassen in vakoverleggen, Onderlinge Toetsing groepen e.d. Inmiddels zijn 35 UWV-AD-en en 15 private AD-en opgeleid als trainer. In de AD-VC bibliotheek staan in augustus 2015 20 cases. Elk jaar worden er nieuwe casussen toegevoegd aan de database. De trainingen starten twee keer per jaar.

Gebruikers: UWV SMZ/Werk/B&B, Gemeenten, Verzekeraars, Re-integratie bedrijven, Arbo-diensten en zelfstandige AD-en.