AKC lopende onderzoeken

AKC
Indicatie begeleidingsbehoefte voor een succesvolle arbeidsparticiatie. Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam, Coronel instituut voor arbeid en gezondheid, juni 2016.

Verslag van het onderzoek naar aspecten die van belang zijn bij het vaststellen van de begeleidingsbehoefte bij mensen om succesvolle arbeidsparticipatie te realiseren.

Gebruikers: Gemeenten, UWVWerkbedrijf, Verzekeraars, Re-integratie bedrijven, Arbo-diensten, opleidingen AD.

AKC
Selectie instrument Arbeidsmarktmogelijkheden voor mensen met een structurele afstand tot de arbeidsmarkt, juni 2016.

In dit onderzoek dat uitgevoerd wordt door Regioplan, gaat het om de match tussen de mogelijkheden van werkzoekenden met een structurele beperking en de (toekomstige) regionale arbeidsmarktkansen. Dit project beoogt bij te dragen aan duurzame arbeidsparticipatie van de mensen met een arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt.

Gebruikers: Gemeenten, UWVWerkbedrijf, Verzekeraars, Re-integratie bedrijven, Arbo-diensten en opleidingen AD.