Programmaraad

Het AKC heeft ook een wetenschappelijke programmaraad. De programmaraad is de inhoudelijke kwaliteitsbewaker van het bestuur en bestaat uit arbeidsdeskundigen, externe deskundigen van universiteiten, hogescholen of onderzoeksinstituten onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter. De programmaraad ontwikkelt naar aanleiding van de vastgestelde kennisagenda het onderzoeksprogramma, beoordeelt de ingediende offertes en doet aan het bestuur een voorstel welk instituut of welke onderzoeker een bepaald project gaat uitvoeren. De programmaraad adviseert de programmadirecteur bij de uitvoering van de kennisagenda en het onderzoeksprogramma. De programmaraad legt haar keuzes op hoofdlijnen ter goedkeuring aan het bestuur voor.

De voorzitter van de programmaraad is onafhankelijk. De leden van de programmaraad zijn inhoudelijke deskundigen uit het werkveld (universitair/ hbo toegepaste beleidsonderzoekers, arbeidsdeskundigen of andere professionals) als ook arbeidsdeskundigen met enige onderzoek achtergrond.

Wetenschappelijke geleding
- De heer prof. dr. F. Zijlstra, Maastricht University & Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (voorzitter)
- Mevrouw prof. dr. S. Brouwer, RU Groningen (vicevoorzitter)
- Mevrouw dr. C. Boot, VU Medisch Centrum Amsterdam
- De heer prof. dr. R. Blonk, Leerstoel Universiteit Tilburg
- Mevrouw dr. S. Oomen, Lector arbeidsdeskundigheid Hogeschool Arnhem Nijmegen
- Mevrouw dr. S. Robroek, Erasmus MC Rotterdam

Arbeidsdeskundige geleding
- Mevrouw E. van de Pavert, Bestuur NVvA portefeuille kennis
- De heer G. Boekel, NVvA Platform Letselschade
- De heer M. Heesakkers, Heesakkers Arbeidsspecialist, arbeidsdeskundige Platform AD11
- De heer drs. M. Henzen, UWV, Platform UWV
- De heer H. Veerbeek, Gemeente Nunspeet, NVvA Platform Sociaal Domein
- Mevouw D. Hafkamp, UWV Werkbedrijf

Overige vertegenwoordigingen
- Mevrouw J. van Assem, UWV Opleidingen, arbeidsdeskundige,namens de AD-Opleidingen
- Mevrouw drs. Y. van Woerkom, UWV Landelijke Arbeidsdeskundig adviseur
- De heer G. van Lomwel, UWV Kenniscentrum SBK
- Mevrouw dr. A van der Giezen, SZW

"Het is een goede zaak dat het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum ernaar streeft om de manier waarop arbeidsdeskundigen hun werk doen wetenschappelijk te onderbouwen. Het dwingt arbeidsdeskundigen om eens kritisch naar zichzelf te kijken en zich af te vragen hoe effectief hun beroepsmatige handelen daadwerkelijk is. De arbeidsdeskundigen kunnen de relatie met de praktijk leggen en de onderzoekers kunnen dit wetenschappelijk vertalen. Als ex-voorzitter van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde AMC-UWV-VUmc (KCVG) zou ik daarnaast graag de verbinding willen leggen tussen het AKC en het KCVG."
Allard van der Beek, hoogleraar VU medisch centrum, Amsterdam