17 juli 2019

Werkwijzer Casemanagement

Eind 2018 is een kaderconvenant gesloten tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars met algemene afspraken over de ontwikkeling van de MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020. Het doel van dit verzekeringsaanbod is dat kleine werkgevers optimaal worden ontzorgd bij langdurig ziekteverzuim van hun werknemers, onder andere door een casemanager die de regie voert over de re-integratie.

Klik hier voor de volledige werkwijzer.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten