28 april 2020

Webinar Maatschappelijke kosten-baten analyse door Prof. Dr. Lex Burdorf

Op 29 april 2020 om 14.00 uur verzorgt Prof. Dr. Lex Burdorf een webinar voor de NVvA over de Maatschappelijke kosten-baten analyse. Het belang van werk wordt door iedereen wel onderkend. Maar hoeveel hebben we als samenleving over voor professionele ondersteuning om mensen aan het werk te krijgen en aan het werk te houden?

Is dit een puur economische afweging of spelen andere waarden ook een rol? Hoe valt de afweging tussen kosten en baten uit voor de verschillende betrokken partijen?
Dit webinar gaat in op de achtergronden van de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) en geeft antwoord op bovenstaande vragen. Er wordt ook besproken hoe een goede MKBA je eigen werkzaamheden kan ondersteunen.

Lex Burdorf is expert op de wisselwerking tussen werk en gezondheid. Hij heeft veel studies gedaan naar effecten van interventies en maatregelen, en daarbij ook naar de economische evaluatie gekeken. Hij is mede-opsteller van een van de eerste MKBA's op het terrein van re-integratie van langdurig werklozen naar betaalde arbeid.

Prof Dr Lex Burdorf
Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
Erasmus MC Rotterdam

Dit Webinar wordt live uitgezonden op 29 april om 14.00 uur via de AD Academie. Log in op de website en klik op de homepage op de knop van de AD Academie om deel te nemen en vragen te stellen.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten