30 december 2019

Vroegtijdige en preventieve inzet van arbeidsdeskundigen

Kunnen arbeidsdeskundigen door eerder of preventief in verzuim betrokken te worden, verzuim beperken of voorkomen? Wil je bijdragen aan dit onderzoek door deel te nemen aan een van beide interactieve werksessies?

Arbeidsdeskundingen zetten hun kennis en kunde in om ervoor te zorgen dat mensen met een (dreigende) functiebeperking kunnen blijven deelnemen aan het arbeidsproces. Gecombineerd met hun inzicht in de beperkingen en mogelijkheden van mensen in een beroep kunnen ze bijdragen aan de re-integratie van mensen door inzicht te bieden in de voorwaarden waaronder dit kan gebeuren. Door deze brede kijk kunnen ze het oordeel van een bedrijfs- of verzekeringsarts aanvullen.

AKC heeft Impact Centre Erasmus gevraagd om te onderzoeken of vroegtijdige en preventieve inzet van arbeidsdeskundigen verzuim kan beperken of voorkomen, waarmee een duidelijke rol vroeg in het verzuimproces van meerwaarde kan zijn. Deze vraag is in drie categorie├źn op te delen:

  1. Wat kunnen arbeidsdeskundigen daadwerkelijk toevoegen door eerder na verzuim ingezet te worden en in welke situaties dit het geval is?
  2. Hoe kan men ervoor zorgen dat arbeidsdeskundigen eerder betrokken worden in het proces?
  3. Bewijzen praktijkonderzoekendat het eerder inzetten van arbeidsdeskundigen inderdaad leidt tot eerdere werkhervatting en daarmee kostenbesparing en volwaardiger meedoen in de maatschappij.

Na deskresearch, is de opzet om samen met arbeidsdeskundigen een Theorie of Change ToC op te stellen. Een ToC geeft schematisch weer hoe het verrichten van bepaalde activiteiten wordt verondersteld te leiden tot de gewenste effecten. In de ToC worden aannames benoemd waarom de activiteiten tot deze effecten gaan leiden.

In twee interactieve werksessies van 3 uur gaan genodigde arbeidsdeskundigen in kleine groepjes aan de slag met het ontwikkelen van een ToC over het eerder inzetten van een arbeidsdeskundige. Tijdens de sessie worden arbeidsdeskundigen uitgedaagd na te denken waarom bepaalde effecten worden verwacht en of er ook situaties zijn waarin de aanpak niet goed werkt.

Spreekt dit je aan en wil je bijdragen aan dit onderzoek door deel te nemen aan een van beide interactieve werksessies? Dan nodigt het AKC je uit om je aan te melden!

Een sessie wordt georganiseerd op 23 januari in Amersfoort. De andere sessie zal plaatsvinden op 30 januari bij UWV Den Bosch. Beide van 16.00 tot 19.00 uur.
Er wordt een voorbereiding van je verwacht. Deelnemen aan een sessie, inclusief voorbereiding levert 1 PE punt op.

We zijn op zoek naar 8 arbeidsdeskundigen per sessie met verschillende achtergronden:
kort of al langer in het vak werkzaam, regionale spreiding, groei- of krimp arbeidsmarkt en werkzaam bij een werkgever, arbodienst, verzekeraar of bij UWV werkzaam t.b.v. vangnet ZW.

We hopen dat je wilt deelnemen! Meld je snel aan via AKC@arbeidsdeskundigen.nl en vermeld hierbij je achtergrond. Bij vragen kun je je richten tot m.holleman@arbeidsdeskundigen.nl.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten