31 maart 2020

NVvA: Berichten over de gevolgen van het coronavirus

30-3 Update naar aanleiding van coronamaatregelen
Vorige week heeft het UWV een update gestuurd naar aanleiding van de coronamaatregelen. Download de brief hier.

Addendum wet verbeterde poortwachter coronavirus
Klik hier voor addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 d.d. 310320

25-3 Voor werkgevers: Toolbox corona en banenafspraak
Werkgevers zoeken manieren om hun mensen gezond en aan het werk en hun bedrijf draaiende te houden. Om hun werkgevers te ondersteunen met informatie over relevante wet- en regelgeving en over manieren van omgang en begeleiding, op de werkvloer en daarbuiten, heeft ‘Op naar de 100.000 banen’ deze toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ opgezet.
https://www.opnaarde100000.nl/toolbox-corona-en-banenafspraak/

24-3 NVvA bijeenkomsten
Alle geplande NVvA bijeenkomsten tot 1 juni zijn geannuleerd. Daarmee volgen we als NVvA de geldende maatregelen en adviezen. Per bijeenkomst bekijken we wat een geschikt alternatief kan zijn. Inmiddels worden diverse mogelijkheden onderzocht. Indien je je hebt aangemeld voor één of meer van deze bijeenkomsten, houd dan je mailbox in de gaten, zodat we je hierover op de hoogte kunnen stellen.

Een van de alternatieven is dat we de komende tijd extra inzetten op de AD Academie. We voegen nieuwe inhoud toe en organiseren met regelmaat webinars. Houd daarom de website en de E-zine goed in de gaten.

Informatie over de gevolgen van het Coronavirus
Via de website blijven we jullie informeren over de gevolgen van de maatregelen. Daarnaast is er ook specifiek informatie voor de arbeidsdeskundigen te vinden: SRA en NVvA: Corona – gevolgen voor het arbeidsdeskundigonderzoek (https://www.arbeidsdeskundigen.nl/actueel/nieuws/persbericht-sra-en-nvva-corona-arbeidsdeskundig-onderzoek).

RIVM
De overheid en organisaties werken er hard aan om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Ze hebben hiertoe richtlijnen opgesteld die gecommuniceerd worden via het RIVM. Op de website van het RIVM staat de meest actuele informatie over het Coronavirus: www.rivm.nl/coronavirus.

Coronaregelingen voor ondernemers
Voor een overzicht van alle regelingen voor ondernemers, zie www.coronaregelingen.nl voor de belangrijkste regelingen en nuttige websites en https://www.kvk.nl/corona/ voor informatie voor ondernemers.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten