9 juli 2019

Commissie Regio Zuid zoekt nieuwe leden

De huidige secretaris van de Regio Zuid beëindigt 1 januari 2020 zijn activiteiten. De Regio Zuid is op zoek naar een opvolger als secretaris én daarnaast uitbreiding van het bestuur met algemene bestuursleden, vele handen maken immers licht werk.

De Regio Zuid verzorgt bijeenkomsten in de regio, vier keer per jaar, waarvan één bedrijfsbezoek. Het is de taak van het bestuur die bijeenkomsten voor te bereiden, sprekers te arrangeren, te zorgen voor geschikte ruimtes voor de bijeenkomsten en de catering. Het bestuur bestaat nu uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene leden. Daarnaast onderhoudt de voorzitter van het bestuur het contact met het landelijk bureau middels het voorzittersoverleg van alle platforms binnen de NVvA. Het bestuur van de Regio Zuid vergadert vier maal per jaar voorafgaand aan de bijeenkomsten, zodat geen extra dag hoeft te worden gereserveerd.

Lijkt het je leuk samen met anderen bijeenkomsten voor te bereiden, heb je daar ideeën over en beschik je over een netwerk, neem dan contact met ons op.

Taken en verantwoordelijkheden secretaris
- Opstellen van notulen van de vergaderingen van het Regiobestuur;
- Verantwoordelijk voor de contacten met het landelijk secretariaat van de Vereniging;
- Neemt deel aan de vergaderingen van het Regiobestuur;
- Als bestuurslid contacten onderhouden met mogelijke sprekers, gelegenheden voor bijeenkomsten, overzicht maken en bijhouden van bijeenkomsten en sprekers. Aanspreekpunt zijn van het bestuur tijdens bijeenkomsten voor leden en namens bestuur zo nodig mailcontacten onderhouden met de leden over onderwerpen binnen de regio en zijn bijeenkomsten.

Taken en verantwoordelijkheden algemeen bestuurslid
- Neemt deel aan de vergaderingen van het Regiobestuur;
- Contacten onderhouden met mogelijke sprekers, gelegenheden voor bijeenkomsten;
- Aanspreekpunt zijn van het bestuur tijdens bijeenkomsten voor leden.

Competenties voor beide functies
- Visie;
- Organisatievermogen;
- Ondernemend;
- Resultaatgericht;
- Verbindend;
- Netwerker.

Neem voor meer informatie contact op met Frank Ladeur (voorzitter), M 06-20274014 of Reint Rengers (secretaris), M 06-51659503. Reacties per mail naar rrengers@zeelandnet.nl.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten